- Urbar Vieska ubytovanie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ubytovanie


          CENNÍK ZA UBYTOVANIE „LETNÁ SEZÓNA“  
          V MESIACOCH Apríl – September 2016

                                                 
UBYTOVANIE  V PODKROVÍ V RODINNOM URBÁRSKOM DOME

2-lôžková izba č.1

26,00 € / 2 OSOBY / NOC

2-lôžková izba č.2

26,00 €/ 2 OSOBY / NOC

3-lôžková izba č.3     

39,00 €/ 3 OSOBY / NOC

V prípade ubytovania  jednej osoby  na jednu  noc je cena v plnej výške izby  Izba č. 1,č.2 – 26,00 EUR, č.3 – cena dohodou

1 Prísteľok  do 10 r.

5,00 EUR

2.Prísteľok nad 10.r..

8,00 EUR

Nie je možné ubytovanie so psom

V objekte nie je kuchynka

VÝHODY PRE UBYTOVANÝCH
Pre skupiny do  7 osôb ceny za ubytovanie určujeme na základe osobného dojednania a dľžky pobytu.
V objekte je možnosť zaparkovania motorových vozidiel ubytovaných hostí.


Všeobecné podmienky.

Nezáväzné rezervácie je možné vykonať telefonicky na tel.číslach:+421 905 349404, 0905/780288,0915/801473 , resp. emailom na jozefpetrovic@stonline.sk Rezervácia  je potvrdená po prijatí zálohy podľa pokynov prevádzkovateľa objektu.
Ubytovanie je možné po vzájomnej dohode. Izby sa uvoľňujú PONDELOK PIATOK do 10. Hod., SOBOTA NEDEĽA do 11. Hod.
Prijímanie návštev na izbách schvaľuje vopred vedúci prevádzky.
Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať nočný kľud v čase 22:00 6:00 hod.
Vyhradzujeme si právo účtovať poplatky za poškodenie inventáru a zariadenia na izbe a v ubytovacích priestoroch.
Stravovanie sa v objekte nepodáva.
Vo všetkých priestoroch zariadenia je zakázané fajčiť, povolené je len len vo vyhradených priestoroch./pred vchodom do ubytovacieho zariadenia. V prípade porušenia účtujeme poplatok 10 Eur, prípadne si vyhradzujeme právo ukončiť ubytovanie zákazníka bez nároku vrátenia poplatku za ubytovanie.
STORNO POPLATKY
Zrušenie pobytu 30 dní pred nástupom na ubytovanie 0% poplatok z objednaných služieb
Zrušenie pobytu 20 dní pred nástupom na ubytovanie 10% poplatok z objednaných služieb
Zrušenie pobytu 10 dní pred nástupom na ubytovanie 50% poplatok z objednaných služieb
Zrušenie pobytu 3 dni pred nástupom na ubytovanie 100% poplatok z objednaných služieb
K cene za ubytovanie je zaúčtovaní miestny poplatok z ubytovania vo výške 1,00 Eur. Od poplatku sú oslobodené osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území mesta Turčianske Teplice. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky